El repte de la presentació d’informació de sostenibilitat corporativa per a les organitzacions en relació amb el nou informe “Suport de les normes per al report ESG”

ESG” El mes de gener de 2024, l’Associació Espanyola de Normalització (d’ara endavant, UNE) va emetre un informe titulat “Suport de les normes per al report ESG”, amb l’objectiu d’impulsar l’aplicació de normes concretes per part de les organitzacions espanyoles en la seva tasca… Llegir més

El delicat equilibri entre la normativa d’igualtat i de Compliance en relació amb els Protocols d’actuació davant l’assetjament laboral i sexual

Els delictes d’assetjament laboral i assetjament sexual, regulats als articles 173.1 i 184 del Codi Penal, respectivament, es configuren com a riscos transversals que poden observar-se en qualsevol entorn de relacions entre persones i, per tant, en qualsevol empresa, fundació, associació, entre d’altres, amb independència de la seva activitat…. Llegir més

La nova Foreign Prevention Act

El passat mes de desembre fou aprovada pel Congrés dels Estats Units la nova “Foreign Extortion Prevention Act” (Llei de Prevenció de Conductes d’Extorsió a l’Estranger; d’ara endavant, FEPA). Complementant a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Llei de Pràctiques de Corrupció a l’Estranger, d’ara endavant, FCPA),… Llegir més

Actualitat en matèria de Compliance: la publicació de la UNE 19603 sobre Sistemes de gestió de Compliance en matèria de lliure competència

Recentment, l’Associació Espanyola de Normalització (UNE) ha publicat l’estàndard UNE 19603, Sistemes de gestió de Compliance en matèria de lliure competència (d’ara endavant, UNE 19603). Mitjançant aquest estàndard es proporcionen les directrius necessàries per establir, desenvolupar, implementar, avaluar, mantenir i millorar de forma contínua un Sistema de gestió… Llegir més

Compliance Newsletter 2023

Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquest efecte, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment aquelles més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta el Compliance Newsletter 2023…. Llegir més

Òrgan de Compliance, intern o extern?

En els últims #ComplianceKeys s’ha ofert una breu anàlisi d’algunes de les principals característiques d’una prominent figura de tot Sistema de Compliance: l’òrgan de Compliance. Així, en les anteriors publicacions s’han tractat qüestions com ara la seva configuració com a òrgan unipersonal o… Llegir més

Update cookies preferences