La informació és la clau

Investigacions internes

Som pioners en investigacions penals corporatives

Disposar d’un protocol d’investigacions internes i activar-lo davant la notícia de suposades irregularitats en el nucli de l’organització és una part fonamental de qualsevol sistema de compliment (compliance) pretesament eficaç. En virtut de la normativa de protecció dels informants (Whistleblowing) és, a més a més, obligatori per qualsevol entitat de certes dimensions.
La firma disposa d’un equip especialitzat en el disseny i conducció d’investigacions internes amb capacitat per respondre de manera immediata a qualsevol incidència.
Amb experiència en la major part del sector econòmic (construcció, sanitari, farmacèutic, bancari, alimentari, transports, tecnologia, entitats publiques, fundacions, entre d’altres) el departament ha dirigit investigacions d’àmbit local, nacional i internacional, amb assumptes en diversos països de la Unió Europea i a l’altre costat de l’Atlàntic.
La dedicació exclusiva dels nostres professionals a la litigació penal econòmica i al compliance ens permet garantir la màxima independència i confidencialitat en la prestació dels nostres serveis. El compromís amb l’excel·lència i la col·laboració amb els millors pèrits i experts és la nostra eina per donar una resposta orientada al negoci amb el màxim rigor tècnic.

Serveis

 • Direcció i implementació d’investigacions penals internes davant l’existència d’indicis de delicte per tal de complir amb el deure de diligència de l’ordenat empresari i de poder optar a les eximents i atenuants previstes a l’art. 31 bis i 31 quater del Codi Penal:
  • Pla d’acció ràpida
  • Aclariment dels fets i individualització de la responsabilitat dins de l’estructura organitzativa de l’entitat. 
  • Preservació de la cadena de custòdia per l’obtenció i conservació dels mitjans de prova.
  • Selecció dels millor professionals per l’elaboració dels informes parcials que es precisin.
  • Preservació de la confidencialitat en tot el procediment. 
  • Gestió de la comunicació interna i externa en relació amb els fets i la seva investigació.
 • Direcció i implementació d’investigacions internes per complir amb el deure de revisió periòdica del model de prevenció de delictes previstos a l’art. 31 bis.5.6 del Codi Penal
 • Disseny i implementació dels procediments de gestió de les comunicacions internes d’irregularitats en virtut de la Llei nº. 2/2023 de protecció dels informants (Whistleblowers).
 • Assessorament extern en investigacions internes conduïdes per la pròpia empresa. 
 • Defensa de les persones físiques o jurídiques investigades o implicades en una investigació penal interna. 
 • Disseny de protocols d’investigació. 
 • Adequació dels procediments i protocols ja existents als més alts estàndards internacionals (ISO 37002;ISO/DTS 37008)

Equip
Investigacions
Internes

El  nostre equip està integrat per consultors amb publicacions sobre la matèria, advocats amb una dilatada experiència en processos penals i experts en Compliance.

Update cookies preferences