Compliance Newsletter 2023

Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquest efecte, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment aquelles més crítiques per a cada organització.

Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta el Compliance Newsletter 2023.

Descarga en PDF nuestro Compliance Newsletter 2023

Update cookies preferences