Dedicación Exclusiva

Dedicació Exclusiva

Som una boutique de Dret Penal i Compliance de referència

Reconocida trayectoria jurídica

Reconeguda trajectòria jurídica

Comptem amb més de 30 anys d'experiència

Profesionales de primer nivel

Professionals de primer nivell

Oferim el millor assessorament expert

Trato Humanos y cercanos con el cliente

Tracte Humans i propers amb el client

Tenim vocació de servei a les persones

Som una boutique de Dret Penal de referència a Espanya

Molins Defensa Penal és una boutique de Dret Penal i Compliance referent a Espanya, amb una trajectòria de més de 30 anys avalada per el pel prestigi dels seus socis, Pau Molins, Jorge Navarro i Jordi Pina i l’expertise i la solvència tècnica dels seus nous socis i professionals, el que els ha portat a intervenir en les principals causes penals de la història judicial dels últims temps.

La Firma compta amb un equip molt especialitzat i de primer nivell, compost per advocats, acadèmics, investigadors, informàtics i altres professionals de staff, amb estructures molt definides per aportar el màxim valor al Client i assessorar en tot tipus d’assumptes penals, tals com delictes en l’àmbit econòmic empresarial i dret dels negocis, delictes fiscals, delictes de corrupció, delictes relacionats amb l’Administració Pública o Compliance.

El Despatx té d’oficines a Barcelona i Madrid i presta assessorament en totes les instàncies penals del territori nacional. Compta amb aliances estratègiques de confiança, independents i no exclusives amb firmes tant nacionals com internacionals.

Àrea de pràctica

Molins Defensa Penal presta assessorament en matèria de Dret Penal –preventiu i processal- a particulars i empreses.

El Despatx està especialitzat en Dret Penal Econòmic i Compliance, comptant amb un Departament dedicat exclusivament a la prestació de serveis de Compliance . A més, Molins Defensa Penal compta també amb un servei de gestió de reputació digital i un Departament d’investigacions internes .

Tots els nostres serveis es duen a terme sota confiança i confidencialitat absoluta i amb una rigorositat màxima en la qualitat jurídica.

 • → Defensa penal particulars
 • → Defensa penal empreses
 • Compliance i prevenció de delictes
 • → Coberura internacional
Molins Defensa Penal
 • Equip de professionals de reconegut prestigi
 • Despatx de referència en Dret Penal i Compliance a Espanya
 • Confiança, confidencialitat, compromís i rigorositat
 • Firma compromesa

Idees que ens inspiren

La veritat és una barreja enginyosa dels desitjos d’un i l’aparença de les coses
Ambrose Bierce, escriptor americà

La pitjor forma d'injustícia és la justícia simulada
Platón, filòsof

Desconfieu de tots aquells en qui és poderós l'impuls de castigar
Nietzsche, filòsof

docència

Cultivem el talent. Compromesos amb la formació.

Molins Defensa Penal, en la seva vocació de servei i ètica de la professió, així com amb el ferm compromís de d’integrar en la seva estratègia els objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2023 (ODS 4, educació), desenvolupa una constant formació i transferència dels coneixements entre els seus professionals, els quals compaginen l’exercici professional de l’advocacia amb la labor tasca docent i la constant actualització en els escenaris que planteja una pràctica penal cada vegada més diversa i estratègica.

L’equip s’actualitza a través de la investigació i la docència, motiu pel qual es mantenen acords de col·laboració amb les més prestigioses Fundacions i Universitats de Dret espanyoles, tals com la Universitat Autònoma de Madrid, Universitat Pompeu Fabra Business School, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat de Navarra i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

 • FUAM Logo
 • ICAB Logo
 • NAV Logo
 • UB Logo
 • UIC Logo
 • UOC Logo
 • UPF-BSM Logo

Així mateix, els professionals de la Firma imparteixen i assisteixen de manera continuada i ininterrompuda a conferències, jornades i esdeveniments en el món acadèmic, jurídic, social i empresarial.

L’equip de Molins Defensa Penal està compost per professionals molt especialitzats i de primer nivell, entre els quals hi treballen acadèmics amb la finalitat de donar profunditat d’anàlisis i investigació en els assumptes per poder dotar d’un assessorament de màxima rigorositat.

solidaritat

Molins Defensa Penal és una firma compromesa amb la professió i la societat, que treballa amb la vocació de democratització de la justícia assessorant en tot tipus d’assumptes i clients, amb la finalitat de satisfer objectius de govern ambiental, social i corporatiu (Environmental, social and governance -ESG-), més enllà del fi empresarial.

La Firma està en constant evolució i creixement per ser vanguardia de la societat, anticipar-se i adaptar-se a les tendències de mercat i satisfer amb una total garantia les necessitats dels seus clients.

L’equip realitza accions solidàries a través de la col·laboració amb determinades Fundacions que treballen per les persones privades de llibertat o en situació de pobresa, celebra concerts de Música benèfics, liderats pel soci Pau Molins i el seu grup PorfinViernes, recaptacions que es destinen íntegrament a projectes solitaris. Altrament, presta assessorament probono en determinats casos de recursos limitats i/o de difícil accés a serveis legals i participa activament en la societat jurídica, civil i empresarial per, entre d’altres Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, promoure el treball digne o lluitar per la igualtat de gènere.

Update cookies preferences