La millor protecció per a la teva organització

Compliance i prevenció de delictes

La millor protecció per a la teva organització

Comptem amb un Departament específic de Compliance

La firma té un Departament propi dedicat en exclusiva al Compliance i al Dret Penal preventiu a nivell corporatiu, que assessora de manera integral a empreses en el disseny i implementació de Sistemes de Compliance, Protecció de Dades, prevenció del Blanqueig de Capitals, entre altres.
El Departament té una àmplia experiència en Compliance i una filosofia de treball personalitzat per a cada organització. Tots els projectes es realitzen absolutament a mesura, atenent per a això a les concretes necessitats i objectius de cada client.
Per a dur a terme els projectes de Compliance, s’atén a diferent normativa que pot incidir en l’organització, donant així una major cobertura legal. Així mateix, els serveis prestats s’integren en el marc establert per estàndards internacionals i altres soft law de gran incidència en matèria de Compliance, tant de nivell nacional com internacional, així com de conformitat amb la jurisprudència més rellevant del moment.


Serveis

 • Disseny d’un Sistema de Compliance.
 • Protecció de Dades i Privacitat.
 • Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.
 • Pla de Mesures Antifrau (PMA).
 • Implantació i desenvolupament del Sistema de Compliance.
 • Revisió i update de Compliance ja dissenyats.
 • Assessorament continuat i suport a l’òrgan de Compliance / Compliance Officer.
 • Preparació i acompanyament en el procés de certificació de la UNE 19601, ISO 37301 i/o ISO 37001.
 • Disseny d’un projecte de Compliance Management System (penal, laboral, TAX, medi ambient, blanqueig de capitals, etcètera).
 • Disseny de projectes de Compliance extraterritorial.
 • Informes jurídics d’anàlisis de riscos penals.
 • Disseny i implementació de protocols, polítiques i controls.
 • Informes específics de Compliance a petició del client (transparència, polítiques de regals, incentius, conflictes d’interès, etcètera).
 • Notes jurídiques / anàlisis de responsabilitat penal.
 • Implementació del canal de denúncies / canal ètic.
 • Assessorament en la gestió del canal de denúncies / canal ètic.
 • Gestió externa del canal de denúncies / canal ètic.
 • Assessorament en recerques internes.
 • Informes d’auditoria de Compliance.
 • Formació i/o disseny de plans de formació per a tota l’organització, òrgan d’administració, directius, empleats i/o òrgan de Compliance / Compliance Officer.
 • Membres externs de l’òrgan de Compliance.
 • Pericials en Compliance.
 • Integració d’un Programa de Competència al Sistema de Compliance.
 • Play & Comply: app mòbil exclusiva de ludificació en Compliance.
 • Elaboració de vídeos de formació personalitzats.

Vols saber si la teva organització necessita un Compliance i quins riscos principals l’afecten?
Empleneu el nostre test de forma ràpida i senzilla:

Comença el test →

Equip Compliance

El nostre equip està format per advocats especialistes en Compliance i consultors de llarga i prestigiosa trajectòria acadèmica.

Update cookies preferences