Llistat de les principals sentències del Tribunal Suprem en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques

El passat 23 de desembre de 2020 va tenir lloc el desè aniversari de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i amb això, de la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en l’ordenament jurídic espanyol.

A propòsit d’aquesta data tant assenyalada, a continuació, indiquem les sentències més rellevants del Tribunal Suprem en les quals, en major o menor mesura, es debat o es resol sobre qüestions vinculades a la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

 

sentencias del Tribunal Supremo vinculadas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal

Update cookies preferences