Molins Defensa Penal s’adhereix a la Clínica Jurídica de la UPF

La Clínica Jurídica de la UPF ha rebut l’adhesió del despatx Molins Defensa Penal, especialitzat en assumptes penals.

Els advocats penalistes d’aquest despatx assumiran la defensa pro bono de persones necessitades en casos d’especial complexitat i rellevància social, amb el Suport dels Equips formats per estudiants i professors dels graus en dret i en criminologia.

Veure notícia a UPF: https://www.upf.edu/es/web/dret/noticies/-/asset_publisher/W8R4C1KECQlt/content/id/241256354/maximized

Update cookies preferences