És possible el tractament de les dades personals contingudes en les comunicacions rebudes a través del Sistema d’Informació Intern (SII) per a altres finalitats diferents de la prevista per la Llei 2/2023?

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) analitza aquesta qüestió en el seu Dictamen 77/2023, arran d’una consulta en la qual es plantejava la viabilitat d’utilitzar per a altres finalitats la informació rebuda a través del Sistema d’Informació Intern (SII),… Llegir més

Update cookies preferences