El delicat equilibri entre la normativa d’igualtat i de Compliance en relació amb els Protocols d’actuació davant l’assetjament laboral i sexual

Els delictes d’assetjament laboral i assetjament sexual, regulats als articles 173.1 i 184 del Codi Penal, respectivament, es configuren com a riscos transversals que poden observar-se en qualsevol entorn de relacions entre persones i, per tant, en qualsevol empresa, fundació, associació, entre d’altres, amb independència de la seva activitat…. Llegir més

La nova Foreign Prevention Act

El passat mes de desembre fou aprovada pel Congrés dels Estats Units la nova “Foreign Extortion Prevention Act” (Llei de Prevenció de Conductes d’Extorsió a l’Estranger; d’ara endavant, FEPA). Complementant a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Llei de Pràctiques de Corrupció a l’Estranger, d’ara endavant, FCPA),… Llegir més

Update cookies preferences