La fi de la formació clàssica en matèria de Compliance?

A hores d’ara no hi ha dubte que la formació és crucial dins de l’àmbit de la prevenció doncs totes les polítiques i procediments implantats de res serviran si no s’assegura que siguin correctament aplicats pel personal de l’empresa. A més, els empleats tenen el dret a ser informats de totes aquelles obligacions que els siguin imposades en la seva activitat professional en virtut del deure de l’empresari de vetllar pel compliment de la legalitat i d’esclarir les possibles infraccions comeses. Per tant, l’empresa haurà de fomentar que tots els empleats es conscienciïn i es formin adequada, eficaç i proporcionalment en matèria de compliment.

Ara bé, quina és la millor manera de formar als empleats?

Sense entrar a valorar en aquesta nota els diferents grups d’interès i les formacions especialitzades per als directius –principals destinataris de les polítiques i/o protocols que afectin la seva àrea d’activitat-, em referiré exclusivament a la formació general en matèria de Compliance. Doncs bé, podem afirmar que no existeix una única manera de formar als empleats. De fet, aquests últims anys hem pogut comprovar com cada vegada més les empreses recorren a mètodes creatius i lúdics per a traslladar un missatge que, sens dubte, mereix un esforç perquè sigui positiu i continuï garantint l’existència del principi de confiança com a motor principal de la idiosincràsia de la majoria de les empreses.

En aquest context, la formació clàssica de presentació estàtica i formal que pugui dur a terme un consultor o advocat extern i/o el Compliance Officer de l’empresa en matèria de Compliance, continuo considerant que és molt útil i necessària, però per al Consell d’Administració i l’Alta Direcció. En canvi, el mateix model de formació per a tots els empleats de l’empresa, entenent que existeixen diferents grups d’interès, posicions i funcions, podria arribar a ser ineficient. En tot cas, cal ressenyar que tot dependrà de com es plantegi tal formació; el nombre d’empleats sotmesos a aquesta; la cultura empresarial; qui la imparteixi; etcètera, però, a grans trets, considero que aquest tipus de formació clàssica per a empleats està començant a esgotar-se o, com a mínim, a combinar-se amb mètodes més renovats i participatius.

Alguns d’aquests mètodes inclouen formacions totalment audiovisuals; participatives incloent, per exemple, petits sortejos entre els empleats sotmesos a la formació; suport d’experts en màrqueting per a crear materials atractius visualment; etcètera. En tot cas, els missatges hauran de ser clars, concisos i escrits en un llenguatge apropiat i senzill.

En aquest context, i des del meu punt de vista, és realment determinant prendre consciència de la importància de la formació en matèria de Compliance perquè pot arribar a ser més efectiva i econòmica que la implantació de quantioses polítiques i controls en l’empresa que, al cap i a la fi, inunden l’empresa de burocràcia i donen la sensació de control absolut que, per descomptat, no és la fi fundacional de cap persona jurídica.

Per tot això, des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal, no van dubtar a unir-nos al projecte de Innova Ibèrica per a crear l’App Play&Comply (Edició Penal). Es tracta d’una App que compta amb un alt contingut jurídic penal i en matèria de Compliance, però amb un continent visualment molt atractiu i assimilable. D’aquesta forma, a més de comptar amb el valuós atribut de generar prova física, la permeabilitat del Compliance serà molt més eficient i amable gràcies a la seva fàcil assimilació per part de tots els grups d’interès de l’empresa.

Us animem a consultar més informació sobre aquest tema a través del següent enllaç: https://www.innova-compliance.com/PlayComply.aspx

 

Anna Núñez Miró

Advocada Directora del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal

 

Update cookies preferences