És vàlid i adequat un Sistema de Compliance encara que s’hagi comès un delicte?

Tot Sistema de Compliance busca evitar la comissió d’irregularitats i infraccions i cenyir l’activitat de la persona jurídica als requisits normatius i reguladors aplicables, entre altres objectius. En aquest context, si es cometés una irregularitat o infracció en la persona jurídica, podria posar-se en dubte l’eficàcia i adequació del Sistema de Compliance, i més encara quan la infracció resulta ser un delicte.

Doncs bé, la Sala Penal de l’Audiència Nacional, en data de 30 de gener, ha emès diversos autes (núm. 35/2023 i 36/2023) en el marc de la causa seguida contra CAIXABANK i REPSOL afirmant que la comissió d’un delicte en una persona jurídica no implica que el seu Sistema de Compliance deixi de ser vàlid i adequat.

Concretament, l’Audiència Nacional afirma que “cap model és infal·lible, i si un delicte es comet per algun dels subjectes que contempla el precepte citat, no implica necessàriament que el model de prevenció de delictes adoptat per la persona jurídica sigui inadequat, incompleixi la normativa vigent o falli, perquè seria suficient amb adoptar un model que complís totes les normes per a impedir la comissió de delictes, la qual cosa no s’ajusta a la realitat i precisament per això els models de prevenció de delictes estan subjectes a revisions periòdiques”.

Cal recordar que el propi Codi Penal ja preveu que la comissió d’un delicte no anul·la l’adequació del Sistema de Compliance, sempre que el delicte en qüestió es cometi eludint fraudulentament el Sistema de Compliance (article 31 bis 2.3 del Codi Penal).

D’aquesta manera, la comissió d’un delicte no ha d’entendre’s com una circumstància que anul·la o incapacita automàticament el Sistema de Compliance adoptat per una persona jurídica. No obstant això, en la línia d’allò manifestat per l’Audiència Nacional, sí que ha de servir per a revisar i millorar el Sistema de Compliance amb l’objectiu d’evitar la reiteració delictiva (revisió periòdica i la seva eventual modificació ex article 31 bis 5.6 del Codi Penal).

 

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences