Responsabilitat penal de les persones jurídiques a centre i sud Amèrica

#Compliancekeys13

A la darrera dècada, la responsabilitat penal de les persones jurídiques s’ha anat incorporant als Codis Penals dels diferents països iberoamericans. Mostra d’això és que més de la meitat dels països ja compten amb una previsió concreta al seu Codi Penal o a una Llei específica que estableix la responsabilitat penal de les persones jurídiques. No obstant, és curiós destacar que la República de Cuba ja va establir la responsabilitat penal de les persones jurídiques el 1997.

En aquesta mateixa línia, també es pot observar que, a països com el Brasil, únicament han establert el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques per a un tipus de delictes concrets (medi ambient), element interessant que indica un possible inici a la futura ampliació dels tipus delictius que comporten responsabilitat penal de la persona jurídica. 

Finalment, cal posar en relleu la similitud important entre els règims analitzats d’Amèrica del Centre i Sud amb els règims continentals i amb una influència especial del Codi Penal espanyol.

A continuació, s’adjunta una taula amb un resum de l’estat de la qüestió als diferents països:  

País Naturalesa de la responsabilitat Llistat tancat o obert de delictes / infraccions  Possibilitat legal d’exempció per disposar de Compliance
Argentina Penal Llistat tancat
Bolívia Penal Llistat tancat No
Brasil Penal Llistat tancat (únicament els delictes contra medi ambient) No
Xile Penal Llistat tancat
Colòmbia Administrativa Llistat tancat Sí (Programes de transparència i ètica)
Costa Rica Penal Llistat tancat
Cuba Penal Llistat obert No
Equador Penal Llistat tancat
El Salvador Administrativa Llistat tancat No (únicament per conductes concretes com, per exemple, el blanqueig de capitals)
Guatemala Penal Llistat obert No
Mèxic Penal Llistat tancat No (únicament algunes entitats federatives sí que els tenen en consideració) 
Nicaragua Penal (conseqüències accessòries) Llistat obert No
Panamà Penal Llistat tancat
Paraguai Administrativa Llistat tancat
Perú Penal Llistat tancat No regulat, tret de sectors específics
República Dominicana Penal Llistat tancat No
Uruguai Administrativa Llistat tancat No
Veneçuela Administrativa Llistat tancat No

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

Update cookies preferences