Nova llei que obliga a les empreses a comptar amb un Canal Ètic

Avui s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la nova Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, l’aprovació de la qual significa la incorporació, per fi, de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019 al Dret espanyol.

Després de més d’un any de retard, finalment s’ha aprovat la Llei espanyola que estableix la regulació que ha de regir la configuració dels canals ètics (sistema intern d’informació) tant en el sector públic com privat i el tractament de les comunicacions. La norma atorga protecció a aquelles persones que, en un context laboral o professional, comuniquen infraccions del Dret de la Unió Europea o infraccions penals o administratives.

Així, s’estableix que hauran de comptar amb un sistema intern d’informació:

  • Totes les persones físiques o jurídiques que tinguin 50 o més treballadors.
  • Determinades persones jurídiques que actuïn en el sector financer, o amb obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, la seguretat del transport o la protecció del medi ambient, independentment del nombre de treballadors.
  • Tots els partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i les fundacions creades per aquests que rebin fons públics.
  • Totes les entitats que integren el sector públic.
  • Tots els òrgans constitucionals, de rellevància constitucional i institucions autonòmiques anàlogues a les anteriors.

Sobre aquesta base, la Llei estableix principalment:

  • Les característiques que ha de reunir el sistema intern d’informació (com, per exemple, la designació d’un Responsable del Sistema o la creació d’un llibre-registre) i com han de tractar-se les comunicacions rebudes.
  • La configuració del canal extern d’informació de l’Autoritat Independent de Protecció del Informant.
  • Les mesures de protecció als Informants.

Si bé la implantació d’aquests sistemes interns d’informació serà progressiva segons el nombre d’empleats (al juliol per a aquelles empreses a partir de 250 empleats i al desembre per a aquelles de 50 o més empleats), no hi ha dubte que l’aprovació d’aquesta Llei suposa un nou avanç a nivell de Compliance, havent-se d’adaptar a aquesta normativa i establir mesures de prevenció, detecció i reacció davant els riscos que puguin afectar l’organització.

En particular, resulta important adoptar uns mecanismes interns de denúncia que permetin complir amb totes les obligacions i garanties que imposa la nova Llei i revisar els protocols i procediments d’actuació. En cas contrari, la Llei preveu sancions de fins a un milió d’euros o la prohibició de contractar amb el sector públic.

Per a més informació no dubti a posar-se en contacte amb el Departament de Compliance de Molins Defensa Penal: compliance@molins.eu

 

Update cookies preferences