Compliance Newsletter juny 2022

Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquests efectes, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment les més crítiques per a cada organització.

Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta la newsletter semestral de les novetats en matèria de Compliance des de gener a juny de 2022.

 

Descarrega en PDF nostre Compliance Year Review 2022

Update cookies preferences