Responsabilitat de les persones jurídiques a Àsia Oriental i Oceania

#ComplianceKeys11

En el #Compliancekeys11 d’aquesta setmana, s’exposa breument la regulació de la responsbilitat de les persones jurídiques en els diferents països que formen part d’Àsia Oriental i Oceania.

Com es pot observar, la majoria dels països d’Àsia Oriental i Oceania preveuen la responsabilitat penal per les persones jurídiques i únicament quatre països (Bangladesh, Filipines, Índia i  Sri Lanka), prevuen la responsabilitat administrativa. 

Cal destacar que Indonèsia ha aprovat recentment (2 de gener) la Llei 1/2023 que introdueix la responsabilitat penal de les persones jurídiques, factor que podria impulsar a la resta de països del Sud-est asiàtic citats anteriorment a incorporar la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

En tot cas, a continuació s’adjunta una taula resum de l’estat de la qüestió:  

País Naturalesa de la responsabilitat  Llistat tancat o obert dels delictes/infraccions  Possibilitat legal d’exempció per disposar de Compliance
Austràlia Penal Llistat tancat
Bangladesh Administrativa Llistat tancat No
Cambodja Penal Llistat tancat Sí (únicament per alguns delictes concrets). 
Corea del Sud Penal Llistat tancat  Sí, en lleis concretes. 
Filipines Administrativa Llistat tancat No
Hong Kong Penal Llistat tancat No
Índia Penal Llistat tancat No (únicament, i de forma poc concisa, pels delictes de corrupció) 
Indonèsia Penal 
(fins 2022 era Administrativa). 
Llistat obert
Japó Penal Llistat tancat
Laos Penal Llistat obert
Malaisia Penal Llistat tancat Sí (únicament per alguns delictes concrets). 
Nova Zelanda Penal Llistat tancat
Papua Nova Guinea Penal Llistat tancat
Singapur Penal Llistat tancat
Sri Lanka Administrativa Llistat tancat No
Tailàndia Penal Llistat tancat No
Taiwan Penal Llistat tancat
Vietnam Penal Llistat tancat
Xina Penal Llistat tancat Sí (únicament per conductes molt concretes, per exemple, en materia de competencia). 

 

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

Update cookies preferences