Responsabilitat de les persones jurídiques a Àsia de l’Oest

#ComplianceKeys12

Prosseguint amb l’anàlisi de l’estat de la regulació internacional en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques; al #ComplianceKeys12 s’analitzarà de forma breu el marc regulador al voltant de la present qüestió en diferents països pertanyents a la regió d’Àsia de l’Oest. 

Així doncs, si bé, les presents regions poden oferir interessants oportunitats de negoci per les organitzacions que decideixin aventurar-se en les mateixes, com podrà observar-se a continuació, diferents qüestions jurídiques determinen la necessitat de dotar-se de mesures de control adequades. 

A aquest respecte, la majoria de les jurisdiccions analitzades (Aràbia Saudita, Unió dels Emirats Àrabs, Israel, Líban, Pakistan i Qatar) contemplen la possibilitat d’atribuir responsabilitat penal a les persones jurídiques en el si de les quals s’hagués comès alguna conducta delictiva d’acord amb la seva regulació estatal. 

En diversos supòsits, l’atribució de responsabilitat a aquests ordenaments es basa en un sistema de responsabilitat quasi objectiva. Així doncs, la responsabilitat penal de la persona jurídica dependrà en gran mesura de la responsabilitat penal de determinades persones que la integren, sense requerir d’altres complexos elements addicionals (com, per exemple, l’anàlisi del benefici per a l’entitat, la inexistència de mesures de prevenció i control, etc.).

Unida a l’atribució quasi objectiva de responsabilitat penal a les persones jurídiques en alguns dels països analitzats, es troba la qüestió relativa a la manca d’efecte eximent o mitigador que podria tenir la correcta implementació de Sistemes de Compliance per part de les persones jurídiques a aquests ordenaments. 

Amb tot, malgrat que no hi hagi un benefici directe lligat a l’adopció de Sistemes de Compliance positivitzat en la legislació de les nacions analitzades, cal destacar que aquests seran de cabal rellevància a efectes de prevenir i detectar als seus estadis inicials les conductes delictives dels membres de les organitzacions que, en darrer lloc, podrien arribar a generar responsabilitat penal per a les persones jurídiques.

S’adjunta a continuació una taula il·lustrativa de l’estat de la normativa en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques als diferents països d’Àsia de l’Oest que han estat analitzats:  

País Naturalesa de la responsabilitat  Llistat tancat o obert dels delictes/infraccions  Possibilitat legal d’exempció per disposar de Compliance 
Aràbia Saudita Penal Llistat tancat No
Unió dels Emirats Àrabs Penal Llistat tancat No (únicament en normativa sectorial específica com seria la relativa als concursos públics).
Israel Penal Llistat obert No (no obstant, la Fiscalia General Israeliana té en consideració l’adopció de mesures de control adequades que representin una deguda cultura ètica a l’organització  podrà tenir-se en compte als efectes de mitigació de la pena a imposar).
Kazakhstan Administrativa Llistat tancat (si bé, molt ampli) No
Líban Penal Llistat obert No
Pakistan Penal Llistat obert No
Qatar Penal Llistat obert No

 

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

Update cookies preferences