El Compliance Officer ¿un professional en risc?

La figura de l’oficial o encarregat de compliment –compliance officer- està adquirint protagonisme també en el panorama empresarial espanyol. Això, en part, s’explica per la regulació penal existent en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques. Conforme a aquesta regulació, les empreses que es proveeixin d’un model d’organització i gestió eficaç que contingui mesures de vigilància i control idònies per a la prevenció de riscos penals, podran, en el seu cas, veure’s beneficiades de l’exempció de responsabilitat penal. En aquest àmbit, precisament, el compliance officer es presenta com un dels professionals amb competències en matèria de supervisió del model de prevenció de delictes que adoptin les empreses.

En l’obra “El compliance officer, un professional en risc?” s’aborda des de diferents perspectives la figura de l’encarregat de compliment. A saber: el seu significat de conformitat amb la regulació penal; la seva dimensió empresarial; la seva possible defensa processal penal; el seu enteniment per part de la fiscalia; i, finalment, des de la perspectiva judicial. I això amb la pretensió principal de servir de guia pràctica en la resolució de dubtes o possibles conflictes relacionats amb l’acompliment d’aquesta funció.

Una obra imprescindible perquè les empreses espanyoles adaptin amb eficàcia aquest nou càrrec  o dinàmica general i a la dels seus diversos departaments. Així mateix, es tracta d’una obra pràctica en clau empresarial de Molins Defensa Penal de gran utilitat per a tots els Compliance Officer de companyies espanyoles.

 

Pots aconseguir el llibre en format paper o online aquí: https://www.profiteditorial.com/libro/compliance-officer-profesional-riesgo/

 

Editorial: PROFIT EDITORIAL

Update cookies preferences