Preparats per al Tribunal Europeu de Drets Humans

Qualsevol persona que consideri que les autoritats públiques espanyoles han vulnerat, ja sigui per acció o omissió, algun dels drets que té reconeguts en el Conveni Europeu de Drets Humans té la possibilitat d’interposar una demanda davant la Cort d’Estrasburg.

El recurs a aquesta instància judicial hauria de ser absolutament excepcional. La jurisdicció del Tribunal Europeu de Drets Humans es projecta sobre més de 830 milions de persones que habiten en algun dels 47 Estats que han ratificat el Conveni. Només per raons pràctiques resulta obvi que l’accés a aquest Tribunal hagi de ser extraordinari. Així és: els requisits d’admissió de les demandes remeses a Estrasburg són especialment rigorosos.

Més sovint del que seria desitjable els qui han tingut una experiència judicial veuen en el Tribunal Europeu de Drets Humans l’única possibilitat que en el seu cas es faci justícia. En els últims anys Espanya ha estat condemnada per diverses desenes de violacions de diferent naturalesa, entre les que es compten vulneracions de la prohibició de la tortura (López Martínez v. Espanya, nºrec. 32897/16, de 9/3/2021 – maltractaments de la policia a dos participants d’una manifestació), lesions del dret a un judici just (Romero García v. Espanya, n.º rec. 31615/16, de 8/9/2020 – valoració en apel·lació d’elements fàctics en contra del reu i sense haver-li pres audiència) o violacions del dret a la llibertat d’expressió (Benítez Moriana i Íñigo Fernández v. Espanya, n.º rec. 36537/15, de 9/6/2021 – dos ciutadans van publicar una carta al director d’un diari criticant l’actuació d’un Jutge en un assumpte que els afectava), entre altres.

El passat juny dos advocats del despatx MOLINS DEFENSA PENAL, Juan Segarra Monferrer i Albert Estrada i Cuadras, van rebre el diploma acreditatiu d’haver superat un curs específic sobre les condicions d’admissibilitat d’una demanda a la Cort d’Estrasburg, organitzat pel Consell d’Europa i impartit per Lletrats del TEDH.

Amb aquesta formació, la firma reforça la preparació dels seus lletrats per a la interposició de demandes al TEDH, davant el qual ja han presentat més de mitja dotzena de recursos, estant diversos d’ells en tramitació.

Update cookies preferences