L’Audiència Provincial de Barcelona absol a Sito Pons i declara provada la seva residència fora d’Espanya entre 2010 i 2014   

La Secció Vuitena de l’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat sentència absolutòria al conegut pilot de motociclisme Alfons (Sito) Pons, actualment mànager de l’escuderia PONS RACING, respecte dels sis delictes fiscals pels quals l’acusaven tant la Fiscalia com les Agències Tributàries espanyola i catalana, que sol·licitaven penes superiors als vint anys de presó. 

Després del judici que va tenir lloc al febrer i març d’enguany, el Tribunal ha declarat provat que, en els exercicis compresos entre 2010 i 2014, el Sr. Pons no va ser resident fiscal a Espanya, sinó a Mònaco (2010 a 2012) i el Regne Unit (2013 a 2014), on, segons s’afirma en la sentència, l’esportista “com a contribuent, ha declarat ingressos derivats del treball per compte d’altri i per compte propi, així com interessos obtinguts”. A més, l’Audiència ha considerat acreditat que “la major part dels interessos econòmics i actius financers del Sr. Pons i el nucli de la seva activitat econòmica es concentren i localitzen fora del territori espanyol, a resguard d’algunes propietats situades a Espanya“. La Sentència també recull que la direcció de l’escuderia PONS RACING es realitzava per la mercantil britànica SHOTMODE, “que ostentava els drets de participació conforme a la reglamentació internacional”. Per tots aquests motius, la Sentència l’absol de tots els delictes pels que havia estat acusat.

 La defensa de Sito Pons -exercida pels advocats penalistes Pau Molins, Jordi Pina i Miriam Company, de MOLINS DEFENSA PENAL, i l’advocat fiscalista Iñaki Picaza, de PICAZA LEGAL- vol expressar en nom del Sr. Pons la seva satisfacció pel fet que, després de tants anys, hagi quedat provada la innocència del seu client, havent quedat completament desacreditades unes acusacions que, sense cap fonament, li atribuïen greus defraudacions tributàries

Barcelona, a 21 de desembre de 2022

Update cookies preferences