FIFA: Nova regulació sobre les relacions amb agents

El passat 16 de desembre, el Consell de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) ha aprovat la «FIFA Football Agent Regulations», això és, la norma de referència quant a l’activitat dels Agents de Futbol (Football Agents) i les relacions que aquests poden mantenir amb clubs, jugadors, entrenadors i altres subjectes. Amb això, es pretén cobrir els següents objectius:

 • Elevar i establir uns estàndards mínims sobre ètica i professionalitat dels Agents de Futbol.
 • Garantir la qualitat dels serveis prestats pels Agents de Futbol amb uns honoraris justos i raonables, i que aquests s’apliquin de manera uniforme.
 • Limitar els conflictes d’interessos per a evitar conductes poc ètiques.
 • Millorar la transparència financera i administrativa.
 • Protegir els jugadors que manquen d’experiència o informació en relació amb el sistema de traspassos de futbolistes.
 • Millorar l’estabilitat contractual entre jugadors, entrenadors i clubs.
 • Prevenir pràctiques abusives, excessives i especulatives.

Aquesta normativa, que conté un total de 28 articles, recull i tracta aspectes com, per exemple, i sense ànim exhaustiu, els següents:

 • Requisits i provisions generals per a ser Agent de Futbol.
 • Regulació del procediment d’examen i expedició de llicències per a ser Agent de Futbol.
 • Regulació general de les actuacions dels Agents de Futbol i de les agències.
 • Regulació dels conflictes d’interès dels Agents de Futbol i els conflictes d’interessos en les operacions de traspàs.
 • Regulació dels acords de representació i limitació de la representació dual.
 • Regulació de la representació de menors. 
 • Regulació sobre les comissions dels Agents de Futbol.
 • Drets i deures dels Agents de Futbol quan actuen com a tal.
 • Drets i deures dels clients, això és, de clubs, jugadors, entrenadors, federacions i altres subjectes intervinents.

D’aquesta manera, amb l’aprovació d’aquesta normativa, la FIFA pretén establir un marc normatiu que permeti homogeneïtzar les relacions entre els Agents de Futbol i les altres parts que intervenen en les negociacions i traspassos de jugadors i entrenadors. 

Això suposa un gran canvi en les relacions entre els clubs, jugadors i entrenadors amb els Agents de Futbol, atès que aquesta nova normativa regula de manera exhaustiva aspectes com (i) la durada dels acords de representació; (ii) limitacions en les persones que poden intervenir; o (iii) les comissions dels agents, establint límits sobre qui les pot pagar i límits en els imports de les comissions, entre altres aspectes.

Respecte a quan entra en vigor aquesta normativa:

 • Les disposicions generals i les relatives als requisits i procediment per a ser un Agent de Futbol (articles 1 a 10 i 22 a 27), entren en vigor el 9 de gener de 2023.
 • Les altres disposicions (la resta d’articles), això és, principalment les que regulen les relacions amb els Agents de Futbol, entren en vigor l’1 d’octubre de 2023.

Finalment, convé assenyalar que les federacions nacionals com, per exemple, la Real Federació Espanyola de Futbol, hauran d’implementar, abans del 30 de setembre de 2023, regulacions sobre els Agents de Futbol en l’àmbit nacional sota el marc de la «FIFA Football Agent Regulations».

En definitiva, resulta molt important comptar amb protocols interns que regulin de forma detallada les relacions entre clubs, jugadors i entrenadors amb els Agents de Futbol i, d’aquesta manera, evitar incomplir aquesta normativa.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

Update cookies preferences