La responsabilitat de les persones jurídiques a la resta d’Estats Membres que formen part del Consell d’Europa

ComplianceKeys#10

Com s’avançava la setmana passada amb el #Compliancekeys9, la regulació de les responsabilitat corporativa per la comissió de delictes o infraccions administratives en el si de les empreses difereix notablement entre els diferents països. 

En la mateixa línia, en el #Compliancekeys10 abordem la responsabilitat de les persones jurídiques a la resta d’Estats Membres del Consell d’Europa. 

Sobre aquesta base, s’adjunta una taula amb un resum de l’estat de la qüestió en els dinou països (19) Estats Membres del Consell d’Europa que no formen part de la Unió Europea:

País Naturalesa de la responsabilitat Llistat tancat o obert de delictes / infraccions Possibilitat legal d’exempció per disposar de Compliance
Albània Penal Llistat obert No
Andorra Administrativa Llistat tancat Si (només per determinats casos com en matèria de prevenció del blanqueig de capitals o valors i finançament del terrorisme)
Armènia Penal Llistat tancat Si
Azerbaiyán Penal Llistat tancat No
Bòsnia y Hercegovina Penal Llistat obert Si
Geòrgia Penal Llistat tancat No
Islàndia Penal Llistat obert No
Liechtenstein Penal Llistat tancat Si
Macedònia del Nord Penal Llistat tancat Si
Montenegro Penal Llistat tancat Si
Mònaco Penal Llistat obert No
Noruega Penal Llistat obert Si
Regne Unit Penal Llistat tancat Si (només en determinades lleis como el cas de la UK Bribery Act o la Criminal Finance Act)
República de Moldàvia Penal Llistat tancat No
San Marino Penal Llistat obert No
Sèrbia Penal Llistat tancat No
Suiza Penal Llistat tancat No
Turquia Administrativa Llistat tancat Si (únicament en normativa sectorial como la legislació bancaria)
Ucraïna Penal Llistat tancat Si

 

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

Update cookies preferences