Resum ISO 37002

El passat 26 de juliol de 2021, l’Organització Internacional de Normalització (d’ara endavant, ISO) va publicar un nou estàndard tècnic: la norma ISO 37002, relativa a sistemes de gestió de canals de denúncies (whistleblowing management systems). El concepte de whistleblowing… Llegir més

Update cookies preferences