Actualitat en matèria de Compliance: la publicació de la UNE 19603 sobre Sistemes de gestió de Compliance en matèria de lliure competència

Recentment, l’Associació Espanyola de Normalització (UNE) ha publicat l’estàndard UNE 19603, Sistemes de gestió de Compliance en matèria de lliure competència (d’ara endavant, UNE 19603). Mitjançant aquest estàndard es proporcionen les directrius necessàries per establir, desenvolupar, implementar, avaluar, mantenir i millorar de forma contínua un Sistema de gestió… Llegir més

Update cookies preferences